CWC_WebOnly

YMUNWCH Â’R TÎM ‘CHILDREN WITH CANCER UK’ A HELPU ARBED MWY O FYWYDAU IFANC

 

‘Children with Cancer UK’ yw’r elusen genedlaethol arweiniol sy’n ymroi i’r frwydr yn erbyn canser ymysg plant.  Mae bron i 4,000 o blant a phobl ifanc yn cael diagnosis o ganser bob blwyddu yn y DU.  Ein nodau yw i ddatrys yr achosion, darganfod triniaethau a darparu gofal i blant yn dioddef o ganser.

Os ydych yn dewis cefnogi ‘Children with Cancer UK’, byddwch yn derbyn y canlynol gan yr elusen;

  • Pecyn codi arian
  • Cyngor ar ymarfer
  • E-byst rheolaidd
  • Crys-T ‘Children with Cancer UK’

Os cymrwch rhan yn ‘Man vs Mountain’ a codi £250 cyn diwrnod y râs at ‘Children with Cancer UK’ drwy’r cynllun ‘Rhoi Arian Virgin’ (Virgin Money Giving), byddwch yn derbyn gwisg ‘Rat Robe’ am ddim, gwerth £95.

I GREU EICH TUDALEN ‘VIRGIN MONEY GIVING’ A DECHRAU CODI ARIAN, MEWNGOFNODWCH I’CH CYFRIF DIGWYDDIAD YMA.

Am fwy o wybodaeth ar ‘Children with Cancer UK’, gweler childrenwithcancer.org.uk.  Yn ogystal, fe allwch gysylltu â’r Tîm Chwaraeon:  020 7404 0808 neu e-bostio sports@childrenwithcancer.org.uk

  1. Elusen Gofrestredig Cenedlaethol yw ‘Children with Cancer UK’ (rhif. 298405)

MvL_StampIcon4[1]