MAN VS MOUNTAIN 1AF O FEDI 2018

1AF O FEDI 2018

CONCRWCH CHI’R WYDDFA?

CONCRWCH CHI’R WYDDFA?

Mae’r ras antur mynydd, enwog hon yn cychwyn yng Nghastell Caernarfon ar lefel y môr, yn troelli’i ffordd at gopa’r Wyddfa ac i lawr Chwarel Dinorwig. Yno, rydym wedi taflu amrywiaeth o rwystrau caled, gan gynnwys y Cilomedr Unionsyth ddrwgenwog i chi fynd â’r afael arni cyn i chi allu croesi’r llinell yn fuddugoliaethus.


I DDARGANFOD MWY AM HELPU CODI ARIAN DROS EIN PARTNER ELUSEN SWYDDOGOL, YMWELER Â’N TUDALEN RHEDEG DROS ELUSEN YMA.

 • Prisiau fesul person 2018
 • Y 100 CYNTAF
 • Diwedd mis Medi
 • Diwedd mis Hydref
 • Diwedd mis Tachwedd
 • Diwedd mis Ionawr
 • Diwedd mis Mawrth
 • Diwedd mis Ebrill
 • Diwedd mis Gorffennaf
 • Tan y digwyddiad
 • UNIGOLYN

 • GAN GYNNWYS GPS TRACKER
 • £129
 • £129
 • £139
 • £139
 • £155
 • £160
 • £165
 • £170
 • £175
 • PÂR

 • GAN GYNNWYS GPS TRACKER
 • £119
 • £119
 • £129
 • £129
 • £145
 • £150
 • £155
 • £160
 • £165
 • TÎM O 5

 • GAN GYNNWYS GPS TRACKER
 • £109
 • £1199
 • £119
 • £119
 • £135
 • £140
 • £145
 • £150
 • £155
 • TOCYN TYMOR*

 • £10 AR GYFER GPS TRACKER
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10
 • £10

Mae ein prisiau i gyd yn cynnwys TAW am 20% ac yn codi ffî weinyddol o 5.99%. *Tocyn tymor gyda mynediad unigolyn.

PAM CAEL Y FFÎ YCHWANEGOL YN HYTRACH NA CODI’R PRÎS CYSTADLU?

• Does neb yn hoffi ffioedd ychwanegol cuddiedig.  Ymdrechwn ni i fod yn onest o gylch y ffî hon.  Y ffordd decaf i ni fod yn hollol eglur yw gwahanu’r gost yma a’i egluro.  Mae gan y Ffî Brosesu gostau mewnbwn arwahanol sy’n annibynnol o’r costau uniongyrchol sydd yn cynhyrchu’r digwyddiad.  Rydym yn cadw’r hawl i newid y ffî hon ar unrhyw amser oblegid costau prosesu.

PAM DEFNYDDIO’R SYSTEM HON?

• Darparir y broses talu ar-lein gan Paypal felly mae e’n ddiogel iawn.

• Mae’r cyfle yno i chi dalu’n uniongyrchol o’ch cyfrif Paypal (os yw’n well gennych) yn hytrach na thalu gyda cerdyn credyd neu gerdyn debyd.

• Dyma’r ateb rhataf a mwyaf economaidd y cafwyd hyd iddo ac mae o wedi ei deilwra i’r digwyddiadau yr ydych yn eu mynychu.  Rydym yn teimlo ei fod yn gystadleuol iawn o’i gymharu â’r ffîoedd y codir gan gweithredwyr digwyddiadau profesiynol eraill.

• Mae’n cyfuno â gwefannau rhoddion elusen felly mae ffordd syml a sydyn i chi godi arian a derbyn eich gostyngiad codi arian, os oes modd gennych. –

MAE’R FFÎ HON YN CYNNWYS Y GOST O WEITHREDU’R CANLYNOL:

• Y ffîoedd brosesu cerdyn credyd a Paypal

• Datblygiad y TG wrth adeiladu, goruchwylio a chynnal y system gystadlu ar-lein.

• Yr yswiriant a’r ffîoedd banc gysylltiedig sydd eu hangen er mwyn prosesu ffîoedd gofrestru’r digwyddiad.

• Y costau gweinyddol er mwyn i staff allu cynnal y bas-data gofrestru.

• TAW 20%

PAM YCHWANEGU CANRAN YN LLE CODI FFÎ PENODOL?

• Cynniga Rat Race cymaint o sialensau amrywiol fel bod ei phrisiau yn amrywio llawer.  Ystyrier felly mai’r opsiwn decaf yw codi yr un canran i bob cwsmer ar yr un cyfartaledd.

SUT Y GALLAF ARBED PRES?

• Cynhara’n byd yr ydych yn ymuno i gystadlu, lleia’n byd fydd y ffî brosesu (gan y chyfrifir hi fel canran) felly manteisiwch ar y prisiau a gynnigir yn gynnar er mwyn sicrhau’r prisiau gorau.

• Prynwch Tocyn Tymhorol ‘Rat Race’

BETH Y MAE’N EI GYNNWYS

CARU ‘MAN VS MOUNTAIN’? BWRWCH GOLWG AR Y DIGWYDDIADAU ERAILL YMA…

‘TEC’ (Taith Eithafol Caeredin): Hydref 22fed

Mae Taith Eithafol Caeredin yn unigryw.  Honnir nifer o ddigwyddiadau i fod yn hyn; ond mae hon yn Râs Eithafol mewn dinas – dinas nad oes mo’i thebyg.
Mwy o wybodaeth yma

‘Man Vs Lakes’ : Gorffennaf 21ain

mvlNi fyddech wedi profi dim fel y 26.2 yma, gan gynnwys ei ‘Cilomedr Unionsyth’ arwyddnod.
Mwy o wybodaeth yma

Penwythnos Budr: Mai 6ed

dwRydym yn dychwelyd at Burghley House gyda’n rhywstrau aruthrol fawr, ein hôl-barti ffenomenaidd a’n ‘pentref digwyddiad’ anferth.
Mwy o wybodaeth yma

Love Man vs Mountain? THEN CHECK OUT THESE OTHER EVENTS…

 

c2c_mob

‘TEC’ (Taith Eithafol Caeredin): Hydref 22fed

Mae Taith Eithafol Caeredin yn unigryw. Honnir nifer o ddigwyddiadau i fod yn hyn; ond mae hon yn Râs Eithafol mewn dinas – dinas nad oes mo’i thebyg.
Mwy o wybodaeth yma

mvl_mob

‘Man Vs Lakes’ : Gorffennaf 21ain

Ni fyddech wedi profi dim fel y 26.2 yma, gan gynnwys ei ‘Cilomedr Unionsyth’ arwyddnod.

Mwy o wybodaeth yma

dw_mob

Penwythnos Budr: Mai 6ed

Rydym yn dychwelyd at Burghley House gyda’n rhywstrau aruthrol fawr, ein hôl-barti ffenomenaidd a’n ‘pentref digwyddiad’ anferth.
Mwy o wybodaeth yma